Tant el Reglament general de protecció de dades (RGPD) com la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels drets digitals (LOPDGDD) exigeixen a totes les empreses i organitzacions que implantin mesures de seguretat per tal de protegir la privacitat de les dades de caràcter personal de les que disposin, així com realitzar-ne un ús correcte i d’acord amb els drets de les persones.

Per tal de garantir el dret a la privacitat, l’honor i la intimitat de les persones, 9 assessors posa a la vostra disposició, en col·laboració amb WindatProtecció de dades i gestió de la informació, experts en protecció de dades, diversos serveis en relació amb la correcta aplicació del RGPD i la LOPDGDD:

  • Anàlisi de situació de l’empresa respecte al RGPD i la LOPDGDD.
  • Adaptació al RGPD i la LOPDGDD d’empreses de tot tipus i autònoms.
  • Serveis RGPD – LOPDGDD per a videovigilància.
  • Serveis RGPD – LOPDGDD per a associacions, clubs i AMPA.
  • Formació per a empreses: drets i obligacions dels usuaris.

Contacta’ns per a conèixer tots els serveis que 9 assessors i Windat et poden oferir per garantir l’adequació del teu negoci a la legislació de protecció de dades.